Medlemsmøte – kulturkveld onsdag 12. juni 2013

FKF inviterer sine medlemmer til Vestfold og Tønsbergdistriktet med temaet kjørekultur til arbeid og fest. Denne gangen uten hest.

Oppmøte kl. 18.00 på Jarlsberg hovedgård. Der vil stamhusbesidder C. Nicolaus Wedel Jarlsberg fortelle om kjørekulturen ved hovedgården og vise fram det kjøreutstyret som fortsatt befinner seg der. Hovedattraksjonen er grev Herman Wedel Jarlsbergs landauer fra begynnelsen av 1800-tallet. Vi vil også få anledning til å bevege oss gjennom noen av salene i slottet.

Jarlsberg_hovedg_rd.

Så går ferden videre til Ramnes og Arild Tohn, som har ardennerhester og en anselig mengde arbeidsredskap. Arild bruker sine hester til både arbeid og fest, og har bl.a. deltatt ved flere nordiske mesterskap i pløying. Vi avslutter med kaffe og gjærbakst i bryggerhuset hos Arild, før vi tar fatt på hjemreisen.

Påmelding til Dag Præsterud, tlf. 906 11 586, eller e-post dag-pra@online.no innen fredag 7. juni.

Legg igjen en kommentar