Sammenfatning av kommentarer ang. kjøredagen på Bygdøy 2010

Les her en sammenfatning av kommentarer som har kommet inn til styret etter den tradisjonelle kjøredagen på Bygdøy 2010.

 For å ta det positive først:

 • Fordel å ha presentasjon, start og mål for landeveiskjøringen og presisjonsbanen rett ved hverandre
 • Bra med nye momenter (rygging, holdt i nedoverbakke)
 • Fin klasseinndeling
 • Passe antall ekvipasjer
 • Flott presisjonsbane som krevde styrbare hester og som samtidig ga flyt i kjøringen på lange, gode linjer
 • Speakertjenesten fungerte bra
 • Hyggelig med publikum (som så ut som de trivdes)

Ting som kan gjøres bedre:

 • For liten plass, sikkerheten bør ivaretas bedre
 • De stengte bommene skapte stor irritasjon
 • Tiden på landeveiskjøringen må settes romsligere i omgivelser som Bygdøy, man måtte ofte ta ned i skritt for ikke å plage/skremme gående og syklende familier
 • Momenter som rygging, holdt i bakke osv. må holdes utenfor tidtakingen for å unngå problemer med venting
 • Sekretariatsfunksjonen kan gjøres bedre
 • En funksjonær burde hatt som oppgave å stoppe trafikken og hjelpe ekvpasjene ut på veien
 • Timeplanen ga liten plass til sosialt samvær. Det bør settes av romslig tid til felles lunsj
 • Dommerprotokollene må ut mye raskere, helst før man drar hjem
 • Resultatlisten må publiseres, i alle fall på websiden innen neste dag
 • På tide å finne et annet sted enn Bygdøy?

Styret er meget takknemlig for de tilbakemeldingene vi har fått fra deltagere, funksjonærer og andre. Innspillene vil hjelpe oss til å lage stadig bedre dager med tradisjonell kjøring. Den store fadesen med de låste bommene kan vi bare beklage enda en gang. Hvis vi skal kjøre på bomveier må vi sørge for plakater som stopper overivrige folk med nøkler.

Vi ser stadig gledelige forbedringer når det gjelder vogner og utstyr. Presentasjonsdommerne vil allikevel oppfordre deltagerne til å tenke enda nøyere gjennom antrekk på kusk og medhjelper. Som nevnt før behøver ikke det totale bildet å være historisk. Å gjenskape et tidsbilde ved hjelp av loppemarkedsklær kan av og til bli utilsiktet komisk heller enn korrekt. Det er ingen ting i veien med å bruke vanlige dresser, jakker eller blazere med bukser for menn og skjørt for damer. På hodet er det greit med en hatt (filt eller strå) eller sixpence.

Dommerne er heller ikke spesielt glade i kvinner i mannsklær, iallfall i denne sammenhengen. Har man f. eks. en kvinnelig medhjelper bør hun få lov til å være det.

Cowboyhatter passer på amerikanske vogner, moderne luer med eller uten logo passer bedre på traktoren.

Legg igjen en kommentar