Reportasje fra FKFs kjøresamling på Bygdøy 30. mai 2010

Søndag den 30. mai arrangerte FKF en kjøresamling på Bygdøy for medlemmene. Det ble en interessant dag på Kongsgården med fine ekvipasjer i flotte omgivelser og i et fantastisk vær.

1. premie i rekrutteringsklassen

1. premien i rekrutteringsklassen gikk til Christine Skovholt som her er klar til presentasjonen for dommerne.

Dette er en kort beretning med webredaktørens inntrykk. Undertegnede var med som bakkemannskap og selvutnevnt fotograf. En artikkel med fokus på det faglige forventes i neste nummer av «Kjørehesten».

Utgangspunktet for kjøresamlingen var  på Bygdøy. Presentasjonen av ekvipasjene for dommerne foregikk enkeltvis ved ridebanen, hvoretter det ble kjørt en rute på ca. 7 km i Bygdøys fine kulturlandskap. Tilbake ved ridebanen var det to prøver, hvor den første var rygging rundt et hjørne og den andre gikk ut på å holde stille med ekvipasjen i utforbakke. Til slutt var det på ridebanen en hinderløype hvor det ekvipasjene i riktig rekkefølge måtte passere poster i form av kjegler og innen for en idealtid. Dagen sluttet med premieoverrekkelse på ridebanen.

1. premien i klassen for enspent

1. premien i klassen for enspent gikk til Magne Sletner.

Det var tilmeldt 16 ekvipasjer og 14 stykk møte til start: To stykk i rekrutteringsklassen, 7 stykk i klassen for enspent og 5 stykk i klassen for par. Rekrutteringsklassen var først og startet kl. 09.30, deretter kom enspent og til sist parene. Oppselingen foregikk på gårdsplassen til Kongsgården, hvorfra man etter tur kjørt ned til ridebanen, hvor de to dommerne med strengt blikk mønstret hest, vogn, kusk og passasjerer. Dommere var Bjørn K. Høie og Dag Præsterud.

Etterpå sendte Per-Ivar Langhelle ekvipasjene ute på ruten som brakte dem rundt i et vårvakkert  kulturlandskap som passet perfekt til kjøring med hest og vogn. Egentlig skulle ruten kjøres på en idealtid som krevde at kusken visste å holde et bestemt tempo på hestene, men dette momentet ble forstyrret for rekruttteringsklassen og enspent-klassen av en bom ute på ruten som noen pludselig hadde stengt, hvilket arrangementskomiteen ikke hadde registrert.

Tilbake ved ridebanen var det tid for de to prøvene. Den første med rygging krevde at ekvipasjen måtte rygges rundt «hjørnet» fra en vei og inn på en annen. Prøven var godkjent når alle hjul på vognen var bak en hvit strekk. Noen var tydeligvis rutinerte og fikk det til på et blunk selv med firhjulet vogn og to hester, mens andre så å si demonsterte at det var et forbedringspotensiale og at dette nok var noe som det i fremtiden måtte øves litt mer på hjemme på gårdsplassen. Den andre prøven gikk ut på å holde ekvipasjen i ro i 10 sekunder i en utforbakke. Dette var ingen stor utfordring og alle klarte det uten vansker, men så var bakken ei heller å regne for noen alpinbakke!

1. premien i klassen for par

1. premien i klassen for par gikk til Tore Moksnes som her er på vei ut på turen rundt på Bygdøy.

Siste utfordring var hinderløypen inne på ridebanen, som Jørgen Larsen hadde bygget. Det var 8 porter som måtte passeres i riktig rekkefølge og innen for en idealtid. Hver port besto av to kjegler, hvor det på toppen av hver var plassert en ball. Nedriving av en ball ga straffpoeng. Alle kom seg igjennom banen, men en del inkasserte noen straffpoeng.

Dagen sluttet ved 15-tiden på ridebanen med premiering. I rekrutteringsklassen gikk 1. premien til Christine Skovholt med gigg og fjordhest. I klassen for enspent fikk Magne Sletner med gigg og kaldblodstraver 1. premie. I klassen for par gikk 1. premien til Tore Moksnes med 4-hjulet dogcart forspent med oldenburgere.

Grunnet det fine været var det mye folk ut på tur og mange tok seg god tid til å se på presentasjonen og prøvene ved ridebanen. Bjørn K. Høie og Per-Ivar Langhelle informerte løpende via høytalerne om hva som foregikk og hva som var å se akkurat da .

Et album med bilder fra dagen vil bli lagt ut på FKFs webside i løpet av kort tid.

Alt i alt en vellykket dag for FKF!

Legg igjen en kommentar