Årsmøte i FKF avholdes søndag 6. april 2014 kl. 1200

Avholdes på gården Nordre Mellom-Nes i nedre Sigdal (Simostranda), hos Arne Svarstad, ved FV 287, ca. 11 km fra Åmot sentrum (Modum), og ca. 750 meter fra grensa mot Modum.

Program:
– Årsmøtesaker
– Bevertning
– Omvisning i en unik, privat landbrukshistorisk samling

Påmelding til leder Dag Præsterud: e-post: dag-pra@online.no eller tlf/sms 90611586
innen 1. april. Saker som skal tas opp på årsmøte må sendes leder innen 15. mars 2014.

 

Vi har lagt årets årsmøte til Sigdal i Buskerud, hos Arne Svarstad, som har etablert en privat landbrukshistorisk samling. Det er en komprimert reise gjennom jord- og skogbrukshistorien i midtre Buskerud de siste 200 år. Her er utstyr for hesteløse gårder, hesteredskap, tohjulstraktorer og gråtass m/div. utstyr.

”Det hele startet med at kona for en 6-7 år siden arvet en gård med gamle hus, og at jeg opplevde at unge gårdbrukere hadde liten greie på gjenstander og driftmetoder knyttet til vår nære og litt fjernere landbrukshistorie”, forteller Arne Svarstad. Fra sin pensjonisttilværelse kan han se tilbake på en allsidig yrkeskarriere innen landbruket. Han har vært gårdbruker, tømmerhogger og innehaver av en laftebedrift, med hyttebygging og restaurering av gamle tømmerhus. Flere av dem han lærte opp i laftekunsten driver i dag sine egne laftevirksomheter.
En del av gjenstandene har sin opprinnelse fra gården, men det meste er samlet lokalt i midtre Buskerud.

På stabburet finner vi gamle husholdningsartikler, rokker og vevstol. En gammel skomakerbenk m/alt nødvendig utstyr har også fått plass i et hjørne. I fjøset har utstyr for husdyrproduksjon fått sin naturlige plassering.

 

I stallen er det en allsidig samling seletøy og kjøretøyer for persontransport. I låven er det samlet redskap for jordbearbeiding, såing, høsting og tresking/rensing av korn. For mange er hesjetråd og el-gjerde-isolatorer i porselen blitt minner fra en nær fortid. Men for en del bygdefolk er slike ting totalt ukjent.

På låven (2.etg.) blir den lokale skogbrukshistorien illustrert. En rikholdig samling økser, tømmersvanser og motorsager viser utstyr for manuell hogst. Utviklingen innen framdrift av tømmeret er levendegjort ved dels å lesse opp barket tømmer i full lengde på bl.a. ”stutting og dubb” og ”bukk og geit”, men også ved å presentere en mindre plasskrevende utgave av ”hankekjøring” og en svært tidlig utgave av en 1-tromlet vinsj fra en lokal mekaniker.

Tømmerfløting har også en lang tradisjon i midtre Buskerud, noe som er vist med modeller og gamle gjenstander.

 

Samlingen gir ikke bare innblikk i hvordan landbruket og ulikt utstyr har utviklet seg i dette distriktet gjennom de siste 200 årene. Med sin fortellerglede og detaljkunnskap om landbrukshistorien gir ”Museumsbestyreren” samlingen ”kjøtt på beinet”. På den måten har menneskene bak også fått sin plass via gjenstandene, både en del av de som brukte utstyret og flere av de legendariske ”tusenkunstnerne”, smedene og håndverkerne som var viktige brikker i bygdesamfunnet.

Legg igjen en kommentar