Kursvirksomhet

Kjørekurs

Kursvirksomhet har altid vært sentralt i FKFs arbeid. Vi er en av stiftelsesorganisasjonene for Norsk Hestesenter og har siden starten brukt Starum som kurssted.

I en lang årrekke har vi avholdt såvel ukeskurs som weekendkurs, både for nybegynnere og viderekomne. Starum er meget velegnet for formålet med staller, ridehus, internat, baner og ikke minst innbydende og varierte terrengbaner. I skogsområdene finnes mange og velbygde maratonhindre der hester og kusker settes på prøve.

De siste årene har vi merket at det ble stadig vanskeligere å samle nok folk til kursene. En grunn er at det har blitt flere og flere kurs i lokalmiljøet rundt omkring i Norge. Fra og med 2009 valgte vi derfor å legge ned kjørekursene.

Kurs i Norsk Hestesenters regi

Norsk Hestesenter har, i tillegg til kurs på vegne av sine stiftelsesorganisasjoner, også utstrakt kursvirksomhet i egen regi. Noen av disse kursene er av stor interesse for kjørehestfolk og mange av FKF’s medlemmer har flittig benyttet seg av tilbudene. Norsk Hestesenter tilbyr for øvrig mange andre kurs av interesse for hestefolk. Se mer om Norsk Hestesenter her: http://www.nhest.no/.

Salmakerkurs og flettekurs

Disse kursene gir grunnleggende opplæring og kunnskap om vedlikehold og reparasjoner av vanlig hesteutstyr. Elevene lærer også å sy egne seler, hodelag, grimer osv. Flettekurset tar for seg fletting av pisker.

Restaurering av kjøretøy

Målsettingen er å gi elevene basis for selv å kunne restaurere vogner og sleder.