Bli medlem i FKF

Bli medlem i FKF

Bli medlem i FKF ved å betale kontingenten til kontonummer 1602 50 45118.

Merk giroen med «medlemskontingent». Husk å angi navn, adresse, tlf.nr. og e-post adresse.

Medlemskontingenten inklusiv medlemsbladet «Kjørehesten» (blir ikke utgitt for tiden, grunnet få medlemmer og stram økonomi) er for tiden:

350,- for enkeltmedlem

450,- for familie

500,- for lag, foreninger og firmaer