Eleanor Schøning

Eleanor Schøning trofast FKF medlem fra foreningens oppstart, sovnet stille inn hjemme på Ulvø gård 10. april 2022. Vi takker for hennes store engasjement for hesten og foreningen vår. Hvil i fred.