Til medlemmene i FKF

Ikke årsmøte og medlemskontingent i 2021, hilsen Styret

Høsttreff på Skinnlåven  lørdag 30. oktober kl. 13-15

Dette har vært et unormalt år å drive foreningsvirksomhet i. Smittesituasjonen med Covid-19 har gjort det vanskelig å planlegge medlemsaktiviteter som bl.a. årsmøte. Vi trodde det ville la seg gjøre å gjennomføre et årsmøte/sosial samling i juni, men det ble frarådet av smittevernmyndighetene. Årsmøte på Teams eller Skype hadde det også vært vanskelig å ha, siden en del medlemmer ikke ville hatt mulighet til å delta digitalt. Vi har nå kommet godt inn i høsten, og styret har bestemt at vi avlyser årsmøtet i år, og det blir heller ikke krevd inn medlemskontingent for 2021. FKF inviterer til besøk på Skinnlåven på Norderhov (Ringerike), Froksveien 5,lørdag 30. oktober kl. 13-15. Omvisning på Skinnlåven: Lederen på Skinnlåven forteller om bedriftens historie og om garving. – 10 % rabatt på alt i butikken for medlemmer denne dagen. – Enkel bevertning. Om Skinnlåven, se hjemmeside: https://www.skinnlaaven.no/ Påmelding pga. plassbegrensning til Hilde Silseth tlf. 466 37 483 innen 24. oktober. Hvis det er ledige plass kan også ikke-medlemmer delta. (Men 10% på Skinnlåven gjelder kun medlemmer.)