Invitasjon

Invitasjon til kulturhistorisk kjøredag på Bogstad gård 22. september 2019.

Kl. 13:00-14:00

Presentasjon av ekvipasjene i borggården, en ad gangen, mens de andre kjører rundt på de anviste strekningene. Det blir benyttet et  høytaleranlegg, slik at tilskuerne får med seg det som blir presentert.

Kl. 14:00-15:00

Vogn-/seleutstilling i borggården. Piknik.

Kl. 15:00

Avslutning, hjemmreise

Det stiller 7 ekvipasjer. Det er det antallet vi har satt som tak, siden opplegget og stedet er nytt for oss.

FKF inviterer sine medlemmer til kjøredag på Bogstad gård i Sørkedalen i Oslo 22. september 2019.

I samarbeid med Bogstad ønsker vi å presentere gamle historiske vogner for publikum. Kjøredagen vil bestå av en sikkerhetssjekk, kjøring på anviste veier ut fra gården og en presentasjon i borggården. Tilslutt vil det bli en vognutstilling av de medbrakte vognene og piknik for kusker og medhjelpere.Vi ønsker å vise frem et vidt spekter av kjøretøytyper. Av hensyn til de historiske omgivelsene må ekvipasjene være så helhetlige som mulig (seletøy, vogn, påkledning).Pga. liten erfaring med denne typen kjøredag på Bogstad må vi ha en begrensning på antall deltakere. Styret forbeholder seg derfor retten til å gjøre prioriteringer mhp kjøretøytyper ved påmelding.

For mer info og påmelding, kontakt Dag Præsterud på tlf. 90 61 15 86 eller e-post:
dag-pra@online.no senest 8. sept.
De påmeldte vil få nærmere detaljer om kjøreplanen etter fristen.
Hilsen styret i FKF