Tradisjonell kjøring Skjetlein i Trønderlag

Invitasjon tradisjonell kjøring 2018:  Avlyst grunnet liten påmelding.