MEDLEMSMØTE

 Photo taken by Eao, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=836123

FKF inviterer til medlemsmøte på Fossesholm herregård i Vestfossen

Onsdag 5. april kl 18.30

Se mer om herregården på www.fossesholm.no

Program:

Omvisning, opplev herregården fra innsiden

Bjørn K. Høie, æresmedlem og tidligere mangeårig leder i FKF,

deler sine opplevelser fra USA-reise om vogn- og kjørekultur

Bevertning og hyggelig samvær

Har du lyst til å være med på møte og ikke er medlem i FKF kan du tegne medlemskap når du kommer

Påmelding til leder Dag Præsterud, tlf. 90611586 eller e-post dag-pra@online.no

innen mandag 3. april