Bilder fra FKFs løvfallstur i Østfold 2010

I september 2010 arrangerte FKF sammen med Østfold kuskene en løvfallstur i traktene rundt Degernes.

[…]