Litteratur

«Hest og Vogn i Norge»

av Bjørn K. Høie

Et par generasjoner er gått siden hesten var allesteds nærværende og hestekunnskap var nesten allemannseie. Stadig flere finner i dag glede i hestens fascinerende verden, men nedarvet kunnskap og erfaring er ofte mangelvare. Derfor er dette boken for alle som ønsker å tilegne seg og videreføre kjørekultur med hest og vogn. Boken kan bestilles hos forfatteren på mobil 911 18 388.

«40 norske hestekjøretøyer»

av Bjørn K. Høie

Boken er utgitt i anledning av at det i 2002 var 20 år siden FKF ble startet. Den gir et innblikk i norskproduserte personkjøretøyer trukket av hest. Norsk vognproduksjon var omkring forrige århundreskifte fullt på høyde både kvalitets- og designtnesssig med resten av Europa. Det presenteres gode eksempler fra museale og private samlinger. Boken har som vedlegg en oversikt over vognfabrikker og verksteder som produserte personkjøretøyer. Det foreligger også en flott plakat med motiver fra boken.

Boken (pris kr. 120,- ISBN 82-996339-0-7) kan bestilles hos forfatteren på mobil 911 18 388.