Kjøresamlinger

Er du interessert i å kjøre med hest? Er du interessert i eldre tiders kjørekultur? Synes du det er moro å sette sammen en ekvipasje der hest, vogn, seletøy og antrekk harmonerer? Vil du gjerne dra ut og møte andre med samme interesse? Hvis svaret er ja på disse spørsmålene er tradisjonell kjøring absolutt noe for deg.

Det var FKF som dro i gang de første kjørekonkurranser i Norge i moderne tid. Vi fortsatte dette med entusiasme inntil Norges Rytterforbund (NRYF) ble pålagt av det internasjonale hestesportforbundet (FEI) å ta seg av dette området. Som kjørekulturens forkjempere støtter vi selvsagt NRYF i dette arbeidet og mange av våre medlemmer er også aktive konkurransekusker.

FKFs samlinger i tradisjonell kjøring

Ute i Europa dukket det på 80- og 90-tallet opp en nyskapning i kjøring, «Concours de Tradition». Vi har kalt det tradisjonell kjøring og FKF har stilt seg i spissen for denne typen arrangementer i Norge.

Kjøressamlingene innen tradisjonell kjøring er ikke ment som en protest eller reaksjon mot vanlige kjørekonkurranser, men et komplement der kulturaspektet er fremtredende. Her skal man kun kjøre med tradisjonelle seler og kjøretøy, samtidig som antrekk og stil skal stemme så godt som mulig med det tidsbildet man søker å presentere.

Det er viktig å understreke at det her ikke bare dreier seg om «finvogner». Her er man velkommen med alt fra landauer til arbeidsvogn, bare utstyret er helt, rent og funksjonelt. Samtidig skal kusk, medhjelper og eventuelle passasjerer være antrukket slik det sømmer seg til vedkommende vogn. Vogner med opp-pumpede gummihjul og moderne stålhjul godtas ikke.

Det er imidlertid ikke bare utseendet som teller; hestene og vognene skal kunne brukes. Derfor har kjøresamlingene, i tillegg til ren presentasjon og stilbedømmelse, også en landeveisetappe (6-8 km) på idealtid og en ferdighetskjøring med porter markert av plastkjegler, tidtagning og stilbedømmelse. Den seirende ekvipasjen skal således være korrekt utstyrt og antrukket, hesten(e) kunne vise gode gangarter langs landeveien og være smidig(e) og vendbar(e) og kusken ha gode kjøreferdigheter og framferd.

For å få flere med i denne type kjøring tilbyr vi også en rekrutteringsklasse med vesentlig enklere utstyrskrav. Her kan man stille med moderne vogner, f.eks. roadcart eller maratonvogn med nåtids klær som passer til en hyggelig søndagstur. Husk at kusken skal ha pisk, hodeplagg og hansker. Vi håper at disse kuskene skal bli inspirert til å satse videre med tradisjonelt utstyr.

På vårt første tradisjonelle samling på Norsk Folkemuseum i september 2007 deltok 10 ekvipasjer med alt fra kalesjevogn, wagonette og gigg til kjøkkenvogn og høyvogn. Vinneren var en mylord forspent to dølehingster, mykt og smidig kjørt av en kvinnelig kusk i bunad (Se bildet øverst på siden). Både i 2008 og 2009 hadde  FKF kjøresamlinger med 10-20 ekvipasjer. I 2010-12 og 14 var det samlinger som fant sted på Bygdøy.

Følg med på våre websider for å få informasjon om kjøresamlinger.

Konkurransemateriell

FKF disponerer en tilhenger fylt med konkurransemateriell. Se under fanen «FKF STYRE +» for lån av denne.