Om FKF

FKFs målsetning

Foreningen til Kjørehestens Fremme (FKF) er en selvstendig forening hvis målsetting er å fremme hestens anvendelighet som trekkdyr for såvel nyttearbeid som for sport.

Foreningen skal gjennom positive handlinger øke interessen for å holde kjørekulturen på et høyt nivå, samtidig som behandlingen av hesten skal preges av kunnskap og omtanke.

FKFs arbeidsoppgaver

For å oppnå denne målsetningen, skal foreningens arbeidsoppgaver være:

  • å holde kjørekunsten i hevd, samt å utvikle denne, innen sitt virksomhetsområde.
  • å ivareta alle medlemmenes interesser.
  • å virke for økt opplæring i kjennskap til hest, samt å fostre medlemmene i eksemplarisk ansvar, hensyn og vennlig samvær med hesten.
  • å igangsette praktisk og teoretisk opplæring av kusker og hester.
  • å stimulere kjøreinteressen gjennom utflukter, oppvisninger og kjøresamlinger.
  • å holde kontakt med kjøreorganisasjoner, såvel innenlands som utenlands.
  • å stå i godt forhold til andre hesteorganisasjoner.

FKFs historie

FKF ble stiftet 2. september 1981 på Trollvannstua i Oslo. En generasjon var gått siden hesten var en vanlig og nødvendig foreteelse, og noen entusiaster så behovet for å ta vare på og videreutvikle kjørekulturen i Norge. Fra å være en liten gruppe av interesserte i Oslo-området har foreningen utviklet seg til å bli landsomfattende. En del av FKFs aktiviteter og interesseområder har etter hvert sett behovet for ytterligere spesialisering og har organisert seg i andre grupperinger og foreninger. Se mer under fanen Linker.

FKFs organisasjon

FKFs virksomhet ledes av et styre valgt av årsmøtet, eventuelt støttet av komiteer for å ta seg av spesielle oppgaver.

«Kjørehesten»

Foreningen hadde frem til og med 2007 sitt eget medlemsblad «Trilla». Fra og med 2008 har FKF gitt ut bladet «Kjørehesten», som utkom med 4 nummerer i året. Nå er utgivelsen opphørt inntil videre grunnet store trykkeutgifter, porto og forholdsvis liten medlemsmasse.

FKF på Facebook

Foreningen har hatt egen side på Facebook siden 2014.  Se:  www.facebook.com/groups/290239821149959/ 

Bli medlem

Medlemskontingent inklusiv «Kjørehesten» er for tiden: kr. 350 for enkeltmedlem. Familiemedlemskap kr. 450. For lag, foreninger og firma kr. 500. Kontakt kasserer for innmelding eller bli medlem ved å betale en giro med medlemskontingent til konto 1602 50 45118. Merk giroen med «medlemskontingent», og husk navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

Historie

Det norske forsvaret har i mange år hatt sin opplæring i ridning og kjøring på Starum Leir ved Mjøsa. I 1986 overtok Stiftelsen Norsk Hestesenter alt materiell og bygninger etter forsvaret. Norsk Hestesenters formål er å fremme kvaliteten på hesteholdet og avlen, samt å være det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og avl i Norge. Stiftelsen Norsk Hestesenter er en privat stiftelse og er blant annet basert på Rikstoto-midler. Stifterorganisasjoner er representert i representantskapet, og FKF er en av disse. Dette gir blant annet FKF muligheter til å benytte Starum til sin kursvirksomhet. Foreningens kurskomite har et utstrakt samarbeid med ledelsen på Norsk Hestesenter og foreningens synspunkter når det gjelder kjøreopplæring blir tatt hensyn til. Mange av foreningens medlemmer benytter seg også av andre kurstilbud på Norsk Hestesenter.