Tilstandskontroll

Tilstandskontroll av seletøy og kjøretøy

Sjekkliste på hva jeg bør passe på ved bruk av gammelt utstyr

Det er hyggelig å kunne bruke gamle vogner og tradisjonelt seletøy. Ved presentasjonen i tradisjonell kjøring blir det lagt vekt på at seletøyet er tradisjonsriktig og tilpasset hesten og kjøretøyet. Både seletøyet og kjøretøyet blir vurdert for tilstand. Hvis utstyret blir bedømt å være en sikkerhetsrisiko å kjøre med, kan kusken bli nektet å fortsette kjøringen. Da er det bedre å ta en grundig kvalitetskontroll før man ankommer stevneplassen.

Seletøyet

Det vil alltid være positivt å bruke originalt seletøy som aldersmessig passer til kjøretøyet, men man må huske på at seletøy svekkes når læret tørker ut etter mange år med manglende vedlikehold. Styrken kommer ikke tilbake ved smøring. (Det gjelder også kjøretommer) Utveien blir da å skifte ut (restaurere) vitale deler.

Tenk sikkerhet – ta ingen sjanser med gammelt seletøy som ikke har gjennomgått en kritisk kvalitetskontroll og eventuelt en oppgradering. Er du usikker på kvaliteten, få en salmaker eller en erfaren person til å vurdere utstyret.

Kjøretøyet

Gamle to- og firehjulte kjøretøyer må jevnlig sjekkes og vedlikeholdes:

Drag sjekkes for slitasje i dragøyer, svingel, lakeikramper m.m. Vær spesielt oppmerksom på sprekkdannelser som kan utvikle seg til brudd.

Fjører og jernbeslag sjekkes for sprekker og brudd. Sjekk at bolter mot bevegelige deler ikke er slitt. Pass på at ikke fjørbladene er rustet sammen, noe som kan føre til brekkasje. Smøremiddel påføres mellom fjørbladene, det samme mellom svingkransen på 4-hjulte vogner.

Vær spesielt oppmerksom på hjul og aksling. Hjulene må sjekkes ofte. Hvis eikene er løse i felgen eller hjulringen virker løs, må hjulet repareres hos en hjulmaker. Man må også være sikker på at hjulet har tilstrekkelig smøring mot akslingen. Fettaksler må smøres oftere enn patentaksler (olje). Sørg for å ha hjulnøkkel som passer til kjøretøyet, slik at hjulet på en enkel måte kan tas av for vedlikehold.