Medlemsaktiviteter

Som en landsomfattende forening ser FKF det som viktig å stimulere til aktivitet i nærmiljøene, der folk og hester finnes. Vi anser spredning av kunnskap om kjøring og kjørekultur som vårt viktigste satsingsområde, og ressurspersoner i og utenfor foreningen bidrar derfor ved møter og samlinger av forskjellig slag.

Foredrag – om kjøretøy, utstyr, historie, kjørekultur.

Omvisninger – museer, kjøretøysamlinger.

Det finnes faktisk noen meget gode vognsamlinger i landet hvor FKF har fått adgang. Fornemst og mest minneverdig var vårt besøk i de kongelige staller, der vi ved stor velvillighet fikk omvisning i staller og vognremisse før kjøretøyene ble satt vekk på lager til en uviss fremtid.

Vognrestaurering – foredrag og kurs.

Reiser – til land med større kjøremiljø enn Norge, i første omgang Sverige og Danmark.

Det har også vært arrangert reiser til større kjørebegivenheter som EM og VM ute i Europa.

Oppvisninger – FKFs medlemmer deltar gjerne ved oppvisninger og vognparader.