«Kjørehesten»

Kjørehesten er FKF´s blad som tidligere het Trilla med fire utgivelser hvert år. De to siste årene har Kjørehesten grunnet høye trykkekostnader, færre medlemmer og mindre aktivitet, kommet ut kun to ganger i året. De siste  årene har ikke FKF hatt økonomi til å distribuere og trykke bladet. Vi ønsker oss flere medlemmer, så vi igjen kan utgi bladet.

Webred: Innhold med uthevet skrift er linker, som er et trykk verdt.  Dette er en meget innholdsrik utgave av bladet. Vi trenger din støtte og hjelp for å komme tilbake til dette nivået.

Vi har dessverre mistet disse linkene under flytting av web siden. Vi prøver å løse problemet!

Forsiden av Kjørehesten nr. 1, 2011