Bladene»Kjørehesten og Trilla»

Trilla het FKF sitt første blad og målet var at det skulle komme ut hver måned, noe det også gjorde en tid. Kjørehesten er FKF´s nye blad med fire utgivelser hvert år. Det første kom i 2008 og ble utgitt i sammarbeid med Foreningen Arbeidshesten. Etter at sammarbeidet med Arbeidshesten tok slutt, ble bladets navn fortsatt Kjørehesten. Fra 2014 til og med 2016 kom Kjørehesten grunnet høye trykkekostnader, færre medlemmer og mindre aktivitet, ut kun to ganger i året. De siste  årene har ikke FKF hatt økonomi til å distribuere og trykke bladet. Vi ønsker oss flere medlemmer, så vi igjen kan utgi bladet.

Webred: Innhold med uthevet skrift er linker, som er et trykk verdt.  Her er noe av innholdet  som har vært i bladet Kjørehesten. Vi trenger din støtte og hjelp for å komme tilbake til dette nivået. 

Les nr. 1 2008 klikk her.

 Les nr. 1 2011 klikk her.