Kontakt til FKF

FKFs styre

På årsmøtet Ramme Gård 11/6 2022  ble FKFs nye styre valgt. Det består av:

Leder:                    Line Harang                         920 87 038

Kasserer:               Anne Totlund                       900 28 899

Styremedlem:       Rune Bakken                       327 51 068

Styremedlem:       Hilde Silseth                        466 37 483

Styremedlem:       Kai Jack Tohn                      913 45 340

Vara:                      Odd Eriksen                         415 17 114

Vara:                      Isabell Larsen

«WebRed»

Thor Juveth:  909 27 731

Representant til Norsk Hestesenter

Line Harang:  920 87 038

Utlån av stevnehenger

Ann Karin Løvås, Nannestad vegen 283, 2032 Maura, tlf. 41446064

Bli medlem i FKF

Bli medlem i FKF ved å betale kontingenten til kontonummer 1602 50 45118.

Merk giroen med «medlemskontingent». Husk å angi navn, adresse tlf.nr. og e-post adresse.

Medlemskontingenten er for tiden:

350,- for enkeltmedlem

450,- for familie

500,- for lag, foreninger og firmaer