Kontakt til FKF

FKFs styre

På årsmøtet d. 22. i 2. 2020  på  Sørbyøya Hestesenter i Sandefjord ble FKFs nye styre valgt. Det består av:

Leder:                     Dag Præsterud                     906 11 586

Nestleder:              Line Harang                          920 87 038

Kasserer:                Anne Totlund                       900 28 899

Styremedlem:        Rune Bakken                        327 51 068

Styremedlem:        Hilde Silseth                         466 37 483

Varamedlem :        Kirsti Merete Arnesen         992 33 004

Varamedlem :        Kai Jack Tohn                       913 45 340

«Kjørehesten» – foreningsmedlemsblad

Redaktør: Dag Præsterud

«WebRed»

Thor Juveth:  909 27 731

Representant til Norsk Hestesenter

Thor Juveth: 909 27 731

Utlån av stevnehenger

Ann Karin Løvås, Nannestad vegen 283, 2032 Maura, tlf. 41446064

Bli medlem i FKF

Bli medlem i FKF ved å betale kontingenten til kontonummer 1602 50 45118.

Merk giroen med «medlemskontingent». Husk å angi navn, adresse tlf.nr. og e-post adresse.

Medlemskontingenten inklusiv medlemsbladet «Kjørehesten» er for tiden:

350,- for enkeltmedlem

450,- for familie

500,- for lag, foreninger og firmaer

/p