Kontakt til FKF

FKFs styre

På årsmøtet d. 17. i 2. 2018  på Temte gård i Nedre Eiker ble FKFs nye styre valgt. Det består av:

Leder:                      Dag Præsterud                    906 11 586

Nestleder:               Line Harang                         920 87 038

Kasserer:                 Anne Totlund                       900 28 899

Styremedlem:         Rune Bakken                       327 51 068

Styremedlem:         Hilde Silseth                        466 37 483

Varamedlem :         Anne Sigrid Haugseth        995 46 682

Varamedlem :         Kai Jack Tohn                     913 45 340

«Kjørehesten» – foreningsmedlemsblad

Redaktør: Dag Præsterud

«WebRed»

Thor Juveth:  909 27 731

Representant til Norsk Hestesenter

Thor Juveth: 909 27 731

Utlån av stevnehenger

Ann Karin Løvås, Nannestad vegen 283, 2032 Maura, tlf. 41446064

Bli medlem i FKF

Bli medlem i FKF ved å betale kontingenten til kontonummer 1602 50 45118.

Merk giroen med «medlemskontingent». Husk å angi navn, adresse tlf.nr. og e-post adresse.

Medlemskontingenten inklusiv medlemsbladet «Kjørehesten» er for tiden:

350,- for enkeltmedlem

450,- for familie

500,- for lag, foreninger og firmaer

 

 

/p