Thon gård ferdighetskjøring.

Ferdighets kjøring er en konkurranse i presisjonskjøring der det er om å gjøre og kjøre feilfritt på likest mulig tid i begge omganger.

Ann Karin best i voksen klasse.

Ervind best i junior klassen