FKF MØTE Sundby Fjordhestgård

FKF hadde et hyggelig og interessant møte hvor tema var dressurkjøring. Ove Natland vektla det grunnleggende i dressuren: Ting, Tar, Tid og Lydig, Løs, Lugn. Vi takker for et lærerikt og hyggelig møte. Dessverre ble den planlagte slede kjøringen avlyst.