Årsmøte

Årsmøte FKF 2022

Innkalling til årsmøte
Årsmøte avholdes lørdag 11. juni 2022 kl. 13.00
Sted: Ramme Gård, Rammeveien 90, 1545 Hvidsten (Vestby kommune, Viken fylke)
hjemmeside: https://www.ramme.no
* Bevertning, lunsj ved ankomst
* Årsmøte
* Omvisning i vognhus, stall, med hesterelatert tema
De som ønsker å oppleve mer av det Ramme gård har å tilby, må kjøpe billetter selv.
Påmelding til leder Dag Præsterud: e-post: dag-pra@online.no eller tlf/sms 90611586
innen søndag 5. juni.