Bogstad gård 5. september 2020.

På grunn av smittesituasjonen med Covid-19 har styret besluttet at kjøringen på Bogstad er AVLYST.

Invitasjon til kulturhistorisk kjøredag på Bogstad gård 5. september 2020. FKF gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til kjøredag på Bogstad gård i Sørkedalen i Oslo 5. september 2020. I samarbeid med Bogstad ønsker vi å presentere gamle historiske vogner for publikum. Kjøredagen vil bestå av en sikkerhetssjekk, kjøring på anviste veier ut fra gården og en presentasjon i borggården. Til slutt vil det bli en vognutstilling av de medbrakte vognene og piknik for kusker og medhjelpere. Vi ønsker å vise frem et vidt spekter av kjøretøytyper. Av hensyn til de historiske omgivelsene må ekvipasjene være så helhetlige som mulig (seletøy, vogn, påkledning). For mer info og påmelding, kontakt Dag Præsterud på tlf. 90 61 15 86 eller e-post: dag-pra@online.no senest 30. august. De påmeldte vil få nærmere detaljer om kjøreplanen etter fristen.

Hilsen styret i FKF