Besøk Ramme Gård 5/2 2020

Styret, vara og webred, ble invitert av Torgeir Wiik til et besøk på Ramme Gård. Torgeir har tatt vare på mange av av Pelle sine ting og har laget et verksted på Ramme, der han har alt dette som vi fikk se. Vi så også på flere gamle hestekjøretøy som tilhører Ramme Gård og med tiden skal utstilles der.

Pelle med Eik

Per Johannessen kjent i store deler av det hesteintresserte Norge som Pelle. Han ble født 31 mai 1918 på Grefsen, og vokste opp i Aker og Oslo i en tid da det var hester over hele byen. Han kom tidlig inn i ride- og travmiljøet, men det var til Rørlegger han utdannet seg, og i 1946 dro han til København for å praktisere sitt yrke der. Gjennom tilfeldigheternes spill kom han i kontakt med det store Cirkus Schumann, og ble ansatt som sadelmaker og arbeidsberider ved sirkuses store stall. I en senere periode var Pelle i Hannover for videreutdannelse som sadelmaker, og han laget mye flott utstyr for rytterne ved Kjøbenhavn-sirkusene Schuman og Benneweiss. Senere i livet kom det tilbud om jobb ved rideskolen på Ekeberg, og Pelle begynte sitt lange virke som stallmester ved EKT Rideskole 1 april 1971. I Pelles tid på Ekeberg var anlegget mye brukt ved eksport av fjordhester til andre Europeiske land og USA. Det var aldri nei i hans og Edvin Thorsons munn når man var i beit for stallplass. Da Thorson bygget opp naturskolen på Langedrag ved Tunhovdfjorden i Hallingdal, var Pelle en viktig medhjelper under hele utbygningen. Etter pensjoneringen begynte Pelle på en ny karrière som instruktør ved salmakerkursene ved Norsk Hestesenter, Starum på Østre Toten. Da hans elever dannet et faglag for to år siden(1994), ble foreningens navn Pelles Salmakerlag, og Pelle ble æredsmedlem fra starten av. Kjøring med hest sto Pelles hjerte nær, og i 1981 var han med på å stifte Foreningen til Kjørehestens Fremme. Han ble senere en av foreningens to første æredsmedlemer. Et kjært minne for Pelle var da han med sin premierte fjordhingst Eik kjørte kong Olav V ved åpningen av Landbruksveka på Hellerudsletta. – Har du stø hest, spurte Kongen da han satte seg i vognen. – Stø som Dovre Deres Majestet! svarte Pelle, og fikk en god latter til svar. De siste årene bodde han hos familien Wiik i Spydeberg. (Skrevet av Tor Nestaas)

Slik alle fra hans salmakerkurs kan huske ham.


Inngang verksted, verktøy, stigbøyler, masse spenner, oksepisker osv. Pipene til Pelle var viktige for ham når han skulle kose seg. Han var stor røyker, det kunne fort gå 40 South State på en dag.

Mange bitt og fine hodelag.

Vogner og andre kjøretøy

«Petit» Svensk vogn slutten av 1700 tallet.Napoleon Phaethon.

Hjulkapsel


Napoleon Phaeton. Et smykke fra O. Sørensen 1905Jaktvogn, mulig Baltikum 1700/1800
Vis-à-Vis, Danmark 1890.
Hjulkapsel til Vis-à-Vis«Sosiable Schelpslede» Tyskland, 1870Slede for troika, Russland 1850.

Vi takker Torgeir for god mottagelse, mat og en fin omvisning med historier om hva vi fikk se!