Erik Mangerud

foto: Anne Hågensen. Firspann fra Alna Ridesenter

GRATULERER ERIK MANGERUD

foto: Anne Hågensen

med Kongens Fortjenestmedalje. Velfortjent for ditt arbeid for hesten, barn og ungdom. Og for å være en av de som dro i gang kjøringen igjen i Norge. Sammen med major Ola Haugen fikk han i 1982 hit Urban Roos som instruktør og fikk i 1983 til et kjørestevne på Sørum Fritidsgård(Lillestrøm).

To tidligere ledere av FKF ( Langhelle og Høie) var tilstede ved utdelingen på Lillestrøm og overbrakte en hilsen fra vår forening. Det var en fin markering av en av pionerene i foreningens tidlige liv. Vi takker spesielt for kursene på Starum med Urban Roos, som Erik Mangerud var initiativtaker til og kursleder de første årene.

Hans Velund i presisjonskjøring Sørum Fritidsgård i Lillestrøm 1983.