Årsmøte 2019

Årsmøte avholdes søndag 3. mars 2019 kl. 1200

Årsmøtesaker

Bevertning

Sted: Bogstad gård, Sørkedalsveien 450, 0758 Oslo

Oppmøte på P-plassen

Påmelding til Dag Præsterud, tlf. 906 11 586 eller e-post: dag-pra@online.no  Snarest!

Program:

Kl. 1200 – 1400               Årsmøte i skolestua m/enkel bevertning

Kl. 1400 – 1500               Bevertning på låven

Kl. 1500 – 1600               Omvisning i hovedhus, vognskjul og stall. Avslutning

 Se: https://bogstad.no/

Årsmøte i Foreningen til Kjørehestens Fremme (FKF)

Årsmøte avholdes søndag 3. mars 2019 kl. 1200

Sted: Bogstad gård, Sørkedalen, Oslo

Ekstraordinære saker til årsmøtet må være leder i hende innen 17. februar.

Hilsen styret i FKF

Bilder fra Bogstad

Hovedhus fra Bogstadvannet

Fra inngangspartiet

Fra vognremissen