1. Mai tur.

   Vestfold Dølehestlag innbyr FKF medlemmer til sin tur i området Brunlanes/Helgeroa         1. mai

Se: https://www.facebook.com/events/577752249248005/